Het belang van een goede verwijsbrief mag niet onderschat worden.

Hiermee communiceert u op een efficiënte manier met de radioloog en.
U kan hierop eveneens vermelden:

  • of u gecontacteerd wenst te worden, indien wij het nodig achten om de patiënt naar spoed door te verwijzen. Vermeld eventueel uw GSM nummer.
  • of u zelf wenst te gipsen of een spalk (of dergelijke) wenst aan te leggen.
  • of het verband mag verwijderd worden en u deze zelf na het onderzoek kan aanbrengen. 

Gebruik bij voorkeur onze verwijsbrieven:

Belangrijk om te weten

  • Het aanvraagformulier voor een radiologisch onderzoek moet wettelijk voldoen aan een aantal voorwaarden. U leest er meer over op de website van het RIZIV
  • Voor elke klinische vraagstelling is één afzonderlijk aanvraagformulier nodig.
  • bij gecombineerde onderzoeken, boekt u 2 aaneensluitende afspraakmomenten zodat er voldoende tijd gereserveerd is om de onderzoeken op een kwaliteitsvolle en patiëntvriendelijke manier te kunnen uitvoeren! 
  • Niet alle gecombineerde onderzoeken zijn mogelijk op dezelfde dag! Indien nodig maken wij voor de patiënt een nieuwe afspraak.
  • Vraag uw patiënt om het aanvraagformulier mee te brengen naar het onderzoek.

 

Bijlage 86 moet ingevuld worden door de aanvragende arts en opgestuurd worden naar de adviserende geneesheer. 

 

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11