Syfilis-Screening: een nieuwe algoritme

Sinds juni 2016 wordt de RPR enkel nog uitgevoerd indien de screening op specifieke Treponema pallidum a.s. positief is.

De reden om enkel op basis van specifieke Treponema pallidum a.s. te screenen is de combinatie van een hogere gevoeligheid (vooral in primaire syfilis), een hogere specificiteit en een geautomatiseerde bepaling.

Voor therapeutische opvolging wordt hetzelfde screeningsalgoritme gevolgd, maar voor de evaluatie van het therapeutisch antwoord wordt enkel naar de RPR titer gekeken.

Hieronder worden nog eens kort de ziekteverschijnselen overlopen, alsook dieper ingegaan op het verschil en de waarde van beide testen. 

Lees meer >>