Probeer de tijd tussen staalname en staaltransport naar het laboratorium zo minimaal te houden.

Bepaalde testen met een beperkte stabiliteit zijn zeer gevoelig wat betreft de condities van staalbewaring en transport.
Onder meer alle analyses waarvoor het staal dient ingevroren te worden moeten zo snel mogelijk het laboratorium bereiken.
Bij enkele analyses is de stabiliteit zodanig beperkt waardoor ze enkel mogelijk zijn na staalname in het prikcentrum van Somedi zelf.
Voor analyses waarbij de bewaar- en transporttijden na afname kritisch zijn wordt dit expliciet vermeld in de “Labogids”.

In afwachting van het staaltransport worden voor de meest courante (stabielere) analyses volgende algemene richtlijnen geadviseerd voor de bewaring van de verschillende staaltypes:

Opgelet: Leg de stalen nooit bij een warmtebron (bvb op de vensterbank in de zon, bij de radiator, of in de auto in de zomer)!

Neem bij twijfel zeker contact op met het laboratorium!

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11