Samenwerken met ons labo = beroep doen op correcte en snelle labo-uitslagen

Wij bieden verschillende manieren aan om uw resultaten te kunnen raadplegen:

Online:

De snelste manier om de laboresultaten te bekijken is via e-LAB Somedi (vroeger LabOnline).  Wij hebben een desktop versie en een aangepaste versie voor uw smartphone of tablet. 
Stuur een email naar support@somedi.be om e-LAB Somedi (=Cyberlab mobile) te activeren. 

Doorgestuurd:

Uitslagen worden uiteraard ook doorgestuurd met de elektronische post (Hector) voor integratie in uw EMD.  

Per SMS, telefoon of fax

Dringende aanvragen worden steeds dezelfde dag doorgebeld, doorgestuurd via SMS of doorgefaxt (volgens aanvraag) of kan u opvolgen via e-LAB Somedi. 
Sterk afwijkende resultaten worden steeds persoonlijk doorgegeven door (of op vraag van) een klinisch bioloog . Voor meer uitleg contacteer onze biologen!
 

Per post

Labouitslagen worden, indien gewenst ook nog op papier afgedrukt en met de ophaalbode of per post meegegeven. 

 

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11