PFOA en PFOS

 

Geachte collega,

Recent is de bepaling van 2 types van PFAS (per- en polyfluoralkylverbindingen) in serum routinematig beschikbaar geworden in België. Het gaat meerbepaald om de GenX-stoffen:

PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten).

PFAS zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor en werden gebruikt voor hun hittebestendige, water-, vuil-, en vetafstotende eigenschappen (o.a. in antikleefpannen, regenkledij, cosmetica…). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid; en breken niet of nauwelijks af. Het gebruik van PFOS en PFOA is sinds de jaren 2000 aan banden gelegd.

De blootstelling bij mensen gebeurt voornamelijk via voedsel en water, maar ook via de ademhaling en in beperkte mate via huidcontact. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een hoge blootstelling aan PFAS mogelijks kan gerelateerd zijn aan verschillende nadelige gezondheidseffecten, waaronder verstoring van de hormoonbalans, cholesterol, leverwerking, vruchtbaarheid, groei, leercapaciteit, gedrag en afweersysteem, alsook een verhoogd kankerrisico.

De resultaten van PFOS en PFOA zullen worden getoetst aan de richtwaarden van de Duitse Humane Biomonitoring Commissie (HBM). Deze resultaten geven weer in welke mate er contact is geweest met PFOS en PFOA; en of er al dan niet een verhoogd risico is op nadelige gezondheidseffecten. Het kan zowel gaan over een recente blootstelling als een blootstelling in het verleden, aangezien PFOS en PFOA jaren in het lichaam aanwezig blijven.

Praktisch:

De analyse wordt door het externe labo 1 keer per week uitgevoerd, waarbij de resultaten beschikbaar zullen zijn op maandag.

De analyse gebeurt op serum, zonder bijkomende pre-analytische vereisten.

De kostprijs voor deze analyse is ten laste van de patiënt en bedraagt €55.

 

Met vriendelijke groeten,

De Klinisch biologen