Nieuwe Hematostraat XN9100 Sysmex!

Na bijna 10 jaar trouwe dienst, werden onze hematologieanalyzers en HbA1c toestel vervangen. In navolging van de vernieuwing van de chemie- en immunologieanalyzers enkele jaren geleden die gekoppeld werden aan een track, werd er ook nu geopteerd voor een oplossing met een doorgedreven graad van automatisatie. Hiermee willen we onder andere het aantal manuele handelingen (uitzoeken van stalen voor manuele bloeduitstrijkjes, HbA1c…) verminderen.  Dit voor een optimalisatie van de flow van de stalen en de Turn Around Time (TAT). Bovendien wordt er gestreefd naar een maximale graad van standaardisatie.

Op 22/02/22 werd de nieuwe hematostraat van de firma Sysmex in gebruik genomen. In deze ‘straat’ zitten 2 hematoceltellers (telling RBC en indices, bepaling hemoglobine, telling WBC, WBC formule,telling bloedplaatjes, telling reticulocyten), een Slide Maker Stainer die automatisch bloeduitstrijkjes maakt en kleurt, een geïntegreerde digitale microscoop (DI60) die een automatische interpretatie suggereert van de WBC formule en het aspect van de RBC en een geïntegreerd HbA1c toestel (Tosoh G11). Deze toestellen zijn verbonden met een middleware (EPU) programma voor een optimale communicatie tussen de toestellen met specifiek geprogrammeerde workflowscenario’s afhankelijk van de eventuele pathologie.

Labo Somedi is één van de eerste labo’s in België die beschikt over de snelle, vernieuwde Tosoh G11 analyzer geïntegreerd in de Sysmex hematostraat.

Tijdens de validatie- en implementatieperiode die enkele maanden in beslag nam,  werd er ondertussen verder gewerkt met de oude analyzers. Beide systemen draaiden naast elkaar om de continuiteit van onze dienstverlening te garanderen. Pas na de definitieve overschakeling werden de oudere toestellen verwijderd.

Met de ingebruikname van de nieuwe hematostraat werden de referentiewaarden van de analyses van hematologie  aangepast. De verschillende commentaren met betrekking tot de hematologieparameters werden gestandaardiseerd.

 

Met vriendelijke groeten,

De klinisch biologen