Nieuw APO formulier

PAP test kan voortaan aangevraagd worden met of zonder HPV bepaling!

HPV bepaling: geen opleg voor de patiënt indien voldaan aan RIZIV-nr: 588932-588943 of 588954-588965.
Voor alle andere patiënten: opleg €15 ten laste van de patiënt.

*De aanvrager bevestigt hierbij dat de patiënt op de hoogte werd gebracht van de mogelijke niet terugbetaling via RIZIV van de aangevraagde analyse.

Nieuwe formulieren kunnen online via de webshop besteld worden.