Bij-aanvragen zijn mogelijk:

  • in zoverre het staal bewaard werd
  • de oorspronkelijke afname- en bewaarcondities geschikt zijn voor de bijkomende bepaling
  • er nog voldoende materiaal beschikbaar is

Indien er specifieke vragen zijn omtrent een bij-aanvraag en de eventuele mogelijkheid hiervoor mag u natuurlijk ook altijd contact opnemen met het laboratorium of 1 van de klinisch biologen.

 

Op vraag van verschillende huisartsen stellen wij een overzicht hier ter beschikking, waarmee je op relatief snelle wijze een schatting kan maken van het kostenplaatje voor de patiënt. De nomenclatuur in de klinische biologie is uitgebreid en complex, maar we hebben een poging gedaan om dit op een eenvoudige wijze voor te stellen.

Verder kan u er op rekenen dat het Labo Somedi volledig RIZIV-geconventioneerd is en dus geen supplementen aanrekent die ten laste zouden vallen van de patiënt.

Tevens zijn alle klinisch biologen van het Labo Somedi geaccrediteerd en geconventioneerd.

De testen die u op de voor- en achterkant kan terugvinden, worden hier in detail besproken. 

In het blokje labostickers, komt u op een gegeven moment (3/4) een speciaal blaadje tegen, waarmee u een nieuwe blok gepersonliseerde labostickers kan bijbestellen. Wanneer u dit blaadje mee in het stalenzakje steekt, zal de ophaaldienst u de volgende dag(en) een nieuw boekje leveren.

Kort na de innesteling van het bevrucht ei in de baarmoederwand, begint de trofoblast HCG te produceren.  Tijdens een normale zwangerschap zal de HCG-waarde ongeveer 50 U/L zijn tijdens de eerste week na de bevruchting en zal verdubbelen elke 1.5 tot 3 dagen gedurende de eerste 6 weken van de zwangerschap.  De HCG-spiegels blijven stijgen gedurende het eerste trimester waarna ze terug dalen naar een lager level gedurende de rest van de zwangerschap.

In de bijsluiter van de firma worden naargelang de HCG-waarde volgende zwangerschapsduren opgegeven.

Er wordt wel gesproken van "Gestational Age", weken na conceptie, terwijl de zwangerschap meestal wordt uitgedrukt in weken na de laatste maandstonden (2 weken langer).

Lage HCG-waarde, op te volgen: 5 - 25 U/L
Positief, op te volgen: 25 - 100 U/L
ca. 4 weken zwangerschap of minder: 100 - 1000 U/L
ca. 5 weken zwangerschap: 1000 - 10000 U/L
ca. 6 weken zwangerschap: 10000 - 25000 U/L
ca. 7 weken zwangerschap: 25000 - 50000 U/L
ca. 8 weken zwangerschap of meer: 50000 – 150000 U/L

 

 

34 Irreguliere antistoffen : in geval van hemolytische anemie of van een positieve compatibiliteitstest, of van een positieve directe antiglobuline test of voor perinatale controle van de foetomaternele incompatibiliteit of bij een patient met onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen of met een geschiedenis van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen.

83 D-dimeren : in geval van vermoeden van diepe veneuse trombose, longembool, zwangerschapsverwikkeling of diffuse intravasculaire stolling.

20 Antithrombine, proteine C, proteine S, APC-resistentie: bij patiënten van minder dan 55j.met een thrombotisch proces, bij patiënten met een familiale anamnese van recidiverende thrombosen, of in geval van diffuse intravasale stolling.

55 Homocysteine : enkel voor een patient jonger dan 55 jaar met een klinische evidentie voor een vasculaire aandoening.

56 Hemoglobine A1c: enkel voor een patient met diabetes mellitus, mucoviscidose of chronische pancreatitis.

3 Microglobuline: enkel voor diabetische patiënten.

94 ASLO: de verstrekking mag slechts worden aangerekend aan de ZIV bij patiënten jonger dan 18 jaar met klinisch vermoeden van acuut gewrichtsreuma na streptokokken faryngitis (ARF) of van poststreptokokken reactive artritis (PSRA).

89 Anti-CCP: mag slechts 1x per kalenderjaar aan de ZIV worden aangerekend en dit uitsluitend in het kader van de diagnose van reumatoide artritis.

28 Anti-DNA, Anti-ENA: enkel als ANF positief is.

46 Tumormarkers: mogen enkel worden aangerekend in geval van therapeutische monitoring.

5 PSA (opvolging van een therapie):bij een gekende prostaatkanker ongeacht de leeftijd, maximum 2x/jaar.

97 PSA (familiale antecedenten): opsporing bij mannen >40 jaar met familiale antecedenten van prostaatkanker gediagnosticeerd voor de leeftijd van 65 jaar, maximum 1X/jaar.

93 Thyroglobuline: in geval van opvolging van neoplastische schildklierpathologie, bij vermoeden van thyreotoxicose, bij exploratie van congenitale hypothyreoidie of bij evaluatie van een thyroiditis.

6 HCG: mag niet aan de ZIV worden aangerekend gedurende de laatste 20 weken van de zwangerschap.

74 Chlamydia antilichamen opsporen: mag enkel worden aangerekend voor diagnose van een niet urogenitale infectie, lymphogranuloma venereum of perihepatitis.

81 Herpes simplex IgM, IgG: enkel bij immunodeficiente patient.

46 Therapeutische monitoring: deze bepalingen mogen enkel worden aangerekend in geval van therapeutische monitoring.

49 Drugs in urine: voor de diagnose of behandeling van een intoxicatie.

70 Bepaling ethanol , zware metalen: indien ze zijn voorgeschreven met het oog op de diagnose, de behandeling en de opvolging van een intoxicatie.

77 Chlamydia trachomatis PCR: in de klinische context van een risicogroep , tot en met de leeftijd van 20 jaar, of bij duidelijke klinische tekens van Chlamydia -infectie. Deze test mag maximum 2xper kalenderjaar worden aangerekend.

37 Clostridium difficile: enkel bij patiënten ouder dan 2 jaar of na transplantatie.

76 + 90: H.pylori Ag: mag enkel worden aangerekend voor eerste diagnose/bij een patient van 16-50jaar, op basis van klinische gegevens (chronische gastro-duodenale pathologie).

91 H.pylori Ag (na behandeling): de verstrekking moet worden uitgevoerd ten minste 3 weken na het stoppen van een antibiotische behandeling metals doel het uitroeien van Helicobacter pylori.