Open de PARIS toepassing HIER

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD - stelt ehealth u gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Voor wie is deze toepassing vooral nuttig?

Het grootste nut biedt de toepassing aan huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen

 • die zich bevinden in een situatie waarin ze (tijdelijk) geen toegang hebben tot hun softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier of tot het informaticasysteem van het ziekenhuis, bijv.
  • tijdens huisbezoeken, bezoeken in woonzorgcentra,
  • tijdens een consultatie in het ziekenhuis.
    
 • of die (nog) niet beschikken over een Elektronisch Medisch Dossier (d.w.z. een softwarepakket voor het beheer van het patiëntendossier), bijv.
  • sommige categorieën van specialisten,
  • voorschrijvers die nog enkel een beperkte praktijk hebben of het beroep niet meer in de klassieke zin van het woord uitvoeren (die werkzaam zijn bij de ziekenfondsen, in de administratie, in het onderwijs, klinisch biologen, anatoom-pathologen,...),
  • oudere voorschrijvers op het einde van een actieve praktijk.
    

Welke service biedt  « PARIS » u aan?

« PARIS » biedt u een minimale service voor het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen (en voor niet-geneesmiddelen zoals bv. vitamines).

U kan het volgende doen:

 • een voorschrift aanmaken
 • de lijst van de voorschriften raadplegen, aangemaakt door de voorschrijver, maar nog niet afgeleverd
 • een voorschrift annuleren dat nog niet afgeleverd werd
 • een notificatie versturen naar een individuele apotheker
 • de feedback raadplegen, door de apothekers verstuurd, over de af te leveren voorschriften.
 •  

« PARIS » is toegankelijk:

 • op een desktop, laptop (en op termijn ook op tablet en smartphone)
 • door een authenticatie via uw elektronische identiteitskaart (en uw pincode) TOTP, Itsme, ... Sinds 7/2018 is een lokaal geïnstaleerd  eHealth certificaat niet meer nodig.

Gebruikershandleiding

HEEFT U VRAGEN?
AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN

015 25 89 11