Chlamydia Trachomatis PCR - aandachtspunt

In het verleden diende u zich voor het aanvragen van een Chlamydia trachomatis PCR strikt te houden aan de DR77, omdat de mogelijkheid niet bestond hiervan af te wijken.
Op 22 augustus werd cyberlab reeds aangepast en ook de volgende versie van het papieren aanvraagformulier zal een ontdubbeling van de test voorzien in enerzijds voldaan een DR77 en anderzijds screening buiten nomenclatuur €.

Diagnoseregel 77 voorziet een terugbetaling van de PCR test voor Chlamydia trachomatis in volgende twee gevallen met een maximum van 2x per jaar:
•    de klinische context van een risicogroep tot en met de leeftijd van 20j
•    bij duidelijke klinische tekens van een Chlamydia-infectie
De prijs van een screening bedraagt 24€ ten laste van de patiënt.
Bij bepaalde wijzigingen in cyberlab gebeurt het dat de test uit uw persoonlijk aangemaakt panel verdwijnt, u dient de test er dan opnieuw in op te nemen. Onze excuses voor dit ongemak.

De klinisch biologen
Dr. Gudrun Crabbe, Apr. Jaimie Breugelmans, Dr. Yolande Pypen