Dr. Caroline Maes zal vanaf 7 december 2017 starten met een raadpleging urologie, alternerend op donderdagvoormiddag (9 - 12 uur) en vrijdagnamiddag (14.15 - 19 uur). Zij is reeds 12 jaar als urologe verbonden aan...
21/11/2017
Waarom stickers gebruiken? In de pre-analytische fase speelt een correcte patiëntidentificatie van stalen en aanvraagbon een cruciale rol. Niet alleen in de huisartsenpraktijk maar eveneens in de WZC's. Daarom schakelt Somedi  over op...
24/07/2017
PAP test kan voortaan aangevraagd worden met of zonder HPV bepaling! HPV bepaling: geen opleg voor de patiënt indien voldaan aan RIZIV-nr: 588932-588943 of 588954-588965. Voor alle andere patiënten: opleg €15 ten laste van de patiënt. *...
06/07/2017
In het kader van de besparingen, verandert vanaf 1 juni 2017 de terugbetaling voor gastroscopie. Deze prestatie zal maximum één keer per drie jaar vergoed worden: 1° in de rubriek I. Diagnostische handelingen, onder het opschrift Endoscopieën...
19/06/2017
Maggie De Block wijzigt nog snel de spelregels voor het aanvragen! Voor de huidige Toxoplasma en CMV bepaling bestaan vanaf 01 juni 2017 telkens twee nomenclatuurnummers met verschillende nieuwe diagnoseregels die het aanvragen aan ZIV...
02/06/2017
Dr. Kaatje Van Aerschot is sinds 20 april 2017 gestart met een nieuwe raadpleging kindergeneeskunde met specialisatie in de kinderpneumologie, elke donderdagnamiddag vanaf 14.30 uur. Zij is eveneens werkzaam in het Heilig Hart Ziekenhuis te...
03/04/2017
Het gamma van Quick-fit naalden Terumo is al enige tijd niet meer verkrijgbaar. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een goed alternatief.  Voortaan verdelen wij het DROP-IT systeem.     1 nieuwe systeem voor al uw bloedafnames....
07/03/2017
In de pre-analytische fase speelt een correcte patiëntidentificatie van stalen en aanvraagbon een cruciale rol. Daarom schakelt Somedi stapsgewijs over op labostickers.  Het is de bedoeling dat u, na een staalname, op elk recipiënt/staal een...
07/03/2017
Hieronder volgt een overzicht en korte beschrijving van de microbiologische sneltesten die we in het Labo Somedi zelf uitvoeren. Het diagnostisch voordeel van een sneltest bestaat uit een snelle diagnostiek. Doordat we de sneltest zelf uitvoeren...
19/01/2017
De scantoestelletjes worden geconfigureerd geleverd. U moet deze enkel in een vrije USB poort steken, het scantoestel in de houder plaatsen, de rode lichtstraal naar onder te richten op de plaats waar het voor u handig is om te scannen. Indien u een...
19/01/2017
In het verleden diende u zich voor het aanvragen van een Chlamydia trachomatis PCR strikt te houden aan de DR77, omdat de mogelijkheid niet bestond hiervan af te wijken. Op 22 augustus werd cyberlab reeds aangepast en ook de volgende versie van het...
17/01/2017
Vanaf vandaag zal u bij de bestelling van tubes voor immunochemisch fecaal occult bloedonderzoek (iFOB) in faeces nieuwe tubes ontvangen. De firma heeft zijn productie van de huidige test stopgezet, dus is het Labo Somedi genoodzaakt om over te...
17/01/2017
Sinds juni 2016 wordt de RPR enkel nog uitgevoerd indien de screening op specifieke Treponema pallidum a.s. positief is. De reden om enkel op basis van specifieke Treponema pallidum a.s. te screenen is de combinatie van een hogere gevoeligheid (...
17/01/2017
Nu het RSV seizoen voorbij lijkt te zijn, willen we graag zoals eerder aangekondigd onze eigen resultaten hierbij publiceren. RSVNET laat (sinds 2015) een dagelijkse observatie van de jaarlijkse RSV-epidemie (herfst en winter) toe. Het betreft een...
12/01/2017